Wordt dit ook een duurzame wijk?

De woningen zullen moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Dit betekent dat de woningen in basis al duurzaam zijn. De gemeente onderzoekt, samen met de Provincie, of er nog extra maatregelen kunnen worden genomen.