Stedenbouwkundig plan

Tijdens de bijeenkomst heeft de stedenbouwkundige een toelichting gegeven op de schetsen die in de afgelopen periode gemaakt zijn. Hiernaast ziet u het plan. Bekijk het filmpje voor de uitleg. De reacties en vragen – inclusief de antwoorden – op het stedenbouwkundig vindt u in de veelgestelde vragen. 

Bekijk de veelgestelde vragen

Introductie

De locatie Doeldijk is door de  gemeenteraad van Montfoort aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Eind 2021 hebben de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Bunnik Projekten samen met de gemeente Montfoort een eerste ruimtelijke verkenning opgestart. Een participatietraject, waarbij omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor deze locatie, is inmiddels gestart. Zo komen wij te weten wat voor u belangrijke aandachtspunten binnen de gebiedsontwikkeling zijn en welke zorgen en ideeën u mogelijk heeft. We gaan graag met u in gesprek! Op donderdag 20 januari 2022 heeft de eerste (online i.v.m. corona) meedenkavond plaats gevonden. De 2e participatiebijeenkomst zal eind februari 2022 plaatsvinden

Reactieformulier

Participatie

De ontwikkelaars en de gemeente hechten veel waarde aan een goed participatieproces waardoor we met uw inbreng tot het best mogelijke plan kunnen komen. Tijdens het participatietraject kunt u uw inbreng delen. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te doen. Zo kunt u deelnemen aan de participatiebijeenkomsten, een persoonlijk gesprek inplannen met de projectmanager of uw inbreng mailen via: contact@wonenindoeldijk.nl.

Eind 2021 zijn we gestart met de verkennings- en onderzoekfase. In februari 2022 hebben we een verdiepingsslag gemaakt. We zijn nu bezig met de uitwerkingsfase. Op basis van alle gesprekken en ontvangen inbreng worden de schetsplannen opgesteld. Over deze uitwerking gaan we in gesprek met elkaar in februari 2022. 

Tot slot volgt de besluitvormingsfase. Informatie hierover volgt via deze website van de gemeente Montfoort.