Hoe voorkomt u dat de woningen in het plan overlast van water ondervinden?

Het streven is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen in het gebied en vast te houden zodat het vertraagd afgegeven wordt aan de bodem in plaats van het af te voeren via het riool. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar zoals toevoegen van oppervlaktewater, wadi’s, groene daken op de bebouwing, infiltratieriool of -kratten, etc. Welke […]

Hoe gaat u in het plan om met het opvangen van regenwater?

Het streven is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen in het gebied en vast te houden zodat het vertraagd afgegeven wordt aan de bodem in plaats van het af te voeren via het riool. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar zoals toevoegen van oppervlaktewater, wadi’s, groene daken op de bebouwing, infiltratieriool of -kratten, etc. Welke […]