Is het een optie om de IJsselbrug af te sluiten voor autoverkeer?

Komende zomer zal een evaluatie van het verkeer in de binnenstad, en ook de IJsselbrug, plaatsvinden. Hierin wordt het volledig afsluiten van de brug voor auto’s en vrachtverkeer als optie meegenomen. Op dit moment is besloten eenrichtingsverkeer op de brug in te voeren.

Wat zijn de plannen voor het verkeer op de Doeldijk?

De Doeldijk is onlangs ingericht als fietsstraat en is onderdeel van een regionale fietsroute. Intensivering van auto’s en vrachtverkeer op deze straat is niet de bedoeling. Daarom ligt de entree van de nieuwe woonwijk aan het IJsselveld.

Waar komt het wandelpad richting de IJsselkade?

Het idee is om de Doeldijk op verschillende plekken voor voetgangers en fietsers te ontsluiten en mogelijkheden te creĆ«ren voor een wandeling rond de locatie. Daar waar het mogelijk is ook richting de IJsselkade. De beoogde doorsteken zijn geprojecteerd over particulier eigendom en kunnen alleen worden gerealiseerd als de eigenaren bereid zijn hieraan medewerking te […]

De IJssel is een behoorlijk obstakel om vanaf de Doeldijk e.o. en naar het centrum te komen. Is het niet veel logischer om aan de zuidkant van Montfoort uit te breiden, zodat al het verkeer niet over het veels te smalle bruggetje bij de IJsselpoot moet?

De verkeersontsluiting van Doeldijk is inderdaad een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking. Het gebied heeft andere kwaliteiten dan De Bleek. De locaties zijn feitelijk complementair aan elkaar. Het ligt voor de hand om daarom beide locaties te ontwikkelen, elk met zijn eigen karakter.