Is zelfrealisatie mogelijk?

Een eigenaar kan altijd een beroep doen op zelfrealisatie. Dat kan overigens niet zo maar, er zijn verschillende juridische en programmatische aspcten mee gemoeid. Wij staan open voor een gesprek over dit onderwerp. U kuint daartoe contact opnemen met de projectleider

Hoe grootschalig wordt het plan hoeveel woonhuizen?

Het exacte aantal woningen staat nog niet vast. Gebruikelijk is 25-30 woningen per hectare, plangebied is ca. 9 hectare, bij dit soort ontwikkelingen. Of dit bij de Doeldijk ook zo is moet uit de uitwerking blijken. Dit is sterk afhankelijk van het type woningen, groot of klein, gestapeld of grondgebonden.

Komen er ook starters woningen

Ja de gemeenteraad heeft bepaald dat er 25% betaalbare woningen moeten komen (voor koopwoningen is dat een V.O.N. prijs tot maximaal de NHG grens).

Is er al een idee over de verdeling huur/koop? En woningtypen?

De gemeenteraad heeft als kader meegegeven dat er minimaal 30% sociale woningbouw komt. Daarnaast wordt 25% van de woningen gerealiseerd in het betaalbare segment. Dat kunnen huur- of koopwoningen zijn. De overige 45% is vrij van eisen qua bandbreedte voor huur of koop.