Gaat Plan Doeldijk afwijken van de woonvisie?

We moeten met het totale nieuwbouwprogramma voldoen aan de woonvisie. De invulling per locatie kan dus afwijken, zolang we bij elkaar opgeteld maar aan de opgave voldoen. Bij de verdere uitwerking komen we gterug op de onderverdeling per locatie.

Wordt er onteigend?

Uitgangspunt is dat we met de eigenaren minnelijk tot overeenstemming bereiken. Daar zijn de acties op gericht. Alleen als het echt niet anders kan gaan we over tot onteigening.