Er wordt vooraf een inventarisatie gedaan van de omgeving en van de opstallen. Dan wordt ook bepaald welke risico’s er zijn en wat de beste methode van realisatie is (bouwrijp maken terrein, heien, etc.). Van de opstallen zelf wordt voor aanvang van de werkzaamheden een opname gemaakt, zodat te herleiden is of schade veroorzaakt is door de werkzaamheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *