De hoogteligging en waterhuishouding zijn bij ons bekend. Het is inderdaad juist dat er voor dit gebied maatregelen moeten worden getroffen om een goede situatie in de toekomst te kunnen garanderen. We doen dit in goed overleg met het hoogheemraadschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *